അല്‍‌പം (സ്വ)കാര്യം.

Wednesday, February 2, 2011

മാധവിക്കുട്ടിയുടെ "ഉച്ച"

മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ചെറുകഥ "ഉച്ച" ദൃശ്യാവിഷ്കാരം ഒന്നാം ചരമദിനത്തില്‍ അബുദാബിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്.

അണിയിചോരുക്കിയത്‌ ജോഷി രാഘവന്‍. അരങ്ങില്‍ ഏറനാടന്‍, സിന്ധു നമ്പൂതിരി, ഷജീര്‍ മണക്കാട്‌.

1 comment:

  1. മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ചെറുകഥ "ഉച്ച" ദൃശ്യാവിഷ്കാരം ഒന്നാം ചരമദിനത്തില്‍ അബുദാബിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്.

    ReplyDelete